Navigace

Poradenství a oceňování

V oblasti zpeněžení majetku nabízíme fyzickým i právnickým osobám, insolvenčním správcům, věřitelům, notářům, obcím a městům transparentní prodeje formou dobrovolných i nedobrovolných dražeb. Dražby zajišťujeme také elektronickou cestou, dále provádíme elektronické aukce, výběrová řízení či zprostředkování přímého prodeje.

V oblasti poradenství provádíme oceňování nemovitého majetku ve smyslu zákona o oceňování, dále poskytujeme poradenství vlastníkům domů v oblasti transformace na jednotky včetně vymezení jednotek a prohlášení vlastníka, poradenství SVJ a další služby související s hospodařením s nemovitým majetkem.

Nabízíme komplexní zajištění privatizačních procesů a další služby dle zadání objednatele

Oblasti správy nemovitostí nabízíme ucelený komplex služeb z technické, ekonomické i právní agendy.

V případě zájmu o některou z nabízených služeb jsme připraveni poskytnout Vám odbornou nabídku, případně vše projednat při osobní prezentaci se specialisty společnosti RAK CZ a.s.