Navigace

Poradenství a oceňování

V oblasti poradenství provádíme oceňování nemovitého majetku pro různé účely (včetně ocenění pro vypořádání dědictví). Dále tržní analýzy a další obdobné zprávy a studie. Poskytujeme poradenství vlastníkům domů v oblasti transformace na jednotky včetně vymezení jednotek a prohlášení vlastníka, poradenství SVJ a další služby související s hospodařením s nemovitým majetkem.