Navigace

Proces správa nemovitostí

Ekonomická správa | Technická správa | Poradenská a realitní správa | Profesionální předseda SV

V oblasti správy nemovitostí nabízíme ucelený komplex služeb z technické, ekonomické i právní agendy.

V případě zájmu o některou z nabízených služeb jsme připraveni poskytnout Vám odbornou nabídku, případně vše projednat při osobní prezentaci se specialisty společnosti RAK CZ a.s.

 • vlastnictví bez starostí
 • zkušení odborníci
 • reprodukce a investiční návratnost

Příhlášení do systému DOMY ONLINE.


Výběr z domů které spravujeme

Sokolovská, Praha 8
Dobrovského, Praha 7
U Uhříněvské obory, Praha 10
U Obecního dvora, Praha 1
Valentinská, Praha 1
Vladislavova, Praha 1
Rybná, Praha 1
Maiselova, Praha 1
Dušní, Praha 1
Chelčického, Praha 3
Amurská, Praha 10
Kaprova, Praha 1

 


Ekonomická správa

Nezbytnou součástí našich komplexních správcovských služeb je ekonomická správa.
Veškeré finanční operace se provádějí prostřednictvím bankovního účtu, který je založen jen pro konkrétní dům. Vedeme podklady pro účetní evidenci, jsme schopni zajistit komplexní vedení účetní agendy včetně daňového poradenství, auditu atd. V rámci dohodnutého rozsahu služeb může naše kancelář zpracovat komplexní plán hospodaření s majetkem nejen v rozsahu běžné stavební údržby, plánování velkých oprav, investic, ale i v zajištění dlouhodobého zhodnocování majetku a růstu výnosů, zajištění zaměření domu atd.

ekonomicka-sprava

Zajišťujeme:

 • vedení evidence uživatelů bytů a nebytových prostorů
 • vybírání a kontrola plateb nájemného
 • rozúčtování a vyúčtování zálohových plateb
 • průhledné vedení finančních prostředků na Vašich účtech
 • evidence příjmů a výdajů za spravovanou nemovitost
 • vedení podkladů pro účetnictví
 • daňová asistence a poradenství
 • optimalizace výnosů
 • ekonomické plánování
 • zajištění smluvního vztahu s dodavateli energií a služeb

Technická správa

Technická správa domu je podstatnou součástí správcovských služeb. Díky našemu dlouhodobému smluvnímu partnerství s dodavateli (stavební firmy, elektrikáři, topenáři apod.) získáváme výrazné slevy na provedené práce = ušetříme vám peníze.

technicka-sprava

Zajišťujeme:

 • stavební údržba objektů
 • havarijní opravy objektů
 • rekonstrukce a modernizace objektů
 • plánování oprav a údržby
 • provozní revize technických zařízení v objektu dle platných norem a předpisů

Poradenská a realitní správa

poradenstvi
Zajišťujeme:

 • ekonomické a daňové poradenství
 • profesionální předseda výkonu SV
 • zastupování při jednání
 • právní poradenství
 • právní zastoupení
 • pronájem bytových i nebytových prostor
 • příprava nájemních smluv dle dispozic vlastníka


Proces služby pro společenství vlastníků

Profesionální předseda SV

poradenstviSpolečenství vlastníků  je právnickou osobou jako každá jiná obchodní korporace.

Nejedná se o spolek dobrovolníků, kteří se nad rámec svých pracovních povinností obětavě starají o společné problémy domu, ve kterém bydlí.

Na společenství vlastníků jsou kladeny povinnosti právního, účetního i obchodně technického charakteru, které jsou dány závaznými právními normami, a z toho plyne značná osobní odpovědnost členů výboru.

Nároky na vlastníky budov i SVJ jsou a hlavně budou nově dány i potřebou energetických úspor a hledáním nových řešení řízení budov. Už nebude stačit jen laická ochota pracovat a řešit problémy společného vlastnictví. Pro vedení SVJ bude nutné být manažerem odborníkem s profesionálním zázemím.

Nabízíme Vám službu „Výkon funkce předsedy výboru SV“.

 • budeme řídit práci výboru SVJ dle stanov a platných právních předpisů
 • budeme zajišťovat plnění úkolů, plynoucích ze stanov SV
 • budeme zajišťovat úkoly, kladené na předsedu SV

Přeneste své starosti profesionálům, rádi Vám poskytneme bližší informace o rozsahu služeb a podmínkách spolupráce.

Výběr z domů kde vykonáváme funkci profesionálního předsedy

SV Jaselská, Praha 6
SV Čechova, Praha 7
SV Jankovcova, Praha 7
SV Za Arielem, Praha 4
SV Jankovcova, Praha 7
SV Koulova, Praha 6
SV Na Čečeličce, Praha 5
SV Podolské nábřeží, Praha 4
SV Opletalova, Praha 1
SV Buzulucká, Praha 6
Maiselova, Praha 1
SV Haštalská, Praha 1