Navigace

Aukce techniky Horské služby ČR

Na základě spolupráce s Horskou službou ČR organizujeme elektronické aukce 9 předmětů jejich nevyužité techniky.

Soutěžní kola aukcí proběhnou dne 28.7.2021.

S nabídkou jednotlivých předmětů k e-aukcím č. 1 – č. 9, vč. aukčních vyhlášek a technických posudků, se prosím seznamte na adrese:
https://www.rak.cz/soutezni-prodej/aukce

Přihlášky k registraci je možné zasílat od 12.7.2021 na e-mailovou adresu naší kanceláře: info@rak.cz. V přihlášce prosím uveďte adresu, telefonní kontakt a konkrétně vybrané předměty (č. 1 – č. 9).

Do předmětu prosím uveďte „AUKCE TECHNIKY HS“.

Na každý vybraný předmět Vám bude zaslána zvlášť elektronická přihláška, po jejímž vyplnění/registraci k aukci, Vám bude obratem zaslán konkrétní VS a č.ú. k úhradě vratné kauce 1.000,- Kč/á předmět.

Po připsání kauce na účet společnosti RAK CZ a.s. Vám bude zaslán klíč a heslo na každou aukci, ke konkrétnímu vybranému předmětu, zvlášť.

BERTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE SE V PRŮBĚHU KONÁNÍ AUKCÍ, JIŽ NEBUDE MOŽNÉ DODATEČNĚ PŘIHLÁSIT!

Děkujeme a přejeme Vám hodně štěstí v aukcích.