Navigace

Profesionální předseda SV

Společenství vlastníků  je právnickou osobou jako každá jiná obchodní korporace.

Nejedná se o spolek dobrovolníků, kteří se nad rámec svých pracovních povinností obětavě starají o společné problémy domu, ve kterém bydlí.

Na společenství vlastníků jsou kladeny povinnosti právního, účetního i obchodně technického charakteru, které jsou dány závaznými právními normami, a z toho plyne značná osobní odpovědnost členů výboru.

Nároky na vlastníky budov i SVJ jsou a hlavně budou nově dány i potřebou energetických úspor a hledáním nových řešení řízení budov. Už nebude stačit jen laická ochota pracovat a řešit problémy společného vlastnictví. Pro vedení SVJ bude nutné být manažerem odborníkem s profesionálním zázemím.

Nabízíme Vám službu „Výkon funkce předsedy výboru SV“.

  • budeme řídit práci výboru SVJ dle stanov a platných právních předpisů
  • budeme zajišťovat plnění úkolů, plynoucích ze stanov SV
  • budeme zajišťovat úkoly, kladené na předsedu SV

Přeneste své starosti profesionálům, rádi Vám poskytneme bližší informace o rozsahu služeb a podmínkách spolupráce.

Výběr z domů kde vykonáváme funkci profesionálního předsedy

Maiselova, Praha 1
SV Podolské nábřeží, Praha 4
SV Jankovcova, Praha 7
SV Buzulucká, Praha 6
SV Jaselská, Praha 6
SV Za Arielem, Praha 4
SV Koulova, Praha 6
SV Haštalská, Praha 1
SV Čechova, Praha 7
SV Opletalova, Praha 1
SV Na Čečeličce, Praha 5
SV Jankovcova, Praha 7

Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku

Nezávazná poptávka