Navigace

Daň z nemovitostí 2017

Dovolte nám nyní připomenout blížící se termín úhrady daně z nemovitosti. Leden je měsícem pro podání daňového přiznání pro ty, kteří se nově stali vlastníkem nemovitosti. Daňový kalendář nám ukládá oficiální termín pro odevzdání přiznání k dani z nemovitých věcí do 31.ledna 2018.

Podání daňového přiznání se netýká jen pro nové vlastníky nemovitostí, ale i pro ty, u kterých se změnily okolnosti rozhodné pro vyměření daně. Příkladem je kolaudace stavby, dobudování přístavby k rodinnému domu, změna plochy či počtu pozemků nebo prodej jedné z více vlastněných nemovitostí.

Vy, kteří jste si zprovoznili datovou schránku, podáváte všechna daňová přiznání povinně elektronicky, což je povinností od roku 2015.

Pro zjednodušení příkládáme link s databází aktuálních daňových tiskopisů Finanční správy pro stažení přislušného formuláře:

http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?lang=cs&rok=2018&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB06&skupina_T_SKUPINA05=1&a=1#search-result