Navigace

Koupě nemovitosti

 vytipování nemovitosti
 nejvýhodnější kupní cena
 odborné posouzení stavu
 revize kupních smluv
 povinnosti vůči úřadům, bankám
 bezpečné financování
 právní ochrana
 převzetí nemovitosti

Co přinesl nový občanský zákoník do kupní smlouvy
Jednou ze základních náležitostí kupní smlouvy je řádný popis nemovitosti. Pokud půjde o byt, musíme si dát pozor, zda bytová jednotka byla vymezena podle zákona o vlastnictví bytů nebo podle nového občanského zákoníku. Tím se bude řídit nejen popis jednotky a spoluvlastnického podílu na nemovitosti, ale i obsahové náležitosti smlouvy.
Nový občanský zákoník dále zakotvuje zásadu, že stavba je součástí pozemku, takže se vám může například stát, že vám druhá strana při koupi rodinného domu nabídne k podpisu kupní smlouvu, která bude obsahovat jen převod pozemku. Pokud je vlastníkem stavby i pozemku tatáž osoba, bude taková úprava správná.
Je třeba také doporučit, aby si kupující zkontroloval i skutečnost, kdo bude plátcem daně, protože nová právní úprava občanského zákoníku umožňuje dohodu o tom, že daň zaplatí kupující. Povinnost prodávajícího zaplatit daň z převodu nemovitostí, resp. nově daň z nabytí nemovitých věci, lze ve smlouvě ochránit. Neobsahuje-li smlouva takovou dohodu, platí, že plátcem je prodávající.

Kontaktujte nás!

    prodej / pronájemdražba / eaukceonline hlasování pro SVJprofi předseda SVJspráva nemovitostíporadenství