Navigace

Nepotřebný majetek Vám může vydělat

V současné době, charakteristické tím, že obecně rostou životní náklady, většina rozumných lidí přemýšlí, zda nemá majetek, který je nepotřebný a který naopak konzumuje potřebné finanční prostředky. Nabízíme výhodné podmínky pro přímý prodej i aukci.

Nepotřebným nebo lépe řečeno zbytným majetkem mohou být i nemovitosti. V posledních desetiletích se stalo celkem běžným pravidlem, že byly volné finanční prostředky vloženy do nemovitého majetku. Cílem byla ochrana, bezpečnost a zhodnocení Vašich peněz. Možná právě nastává doba tyto investice využít ke zhodnocení. Pokud jste nenakoupili rezidenční nemovitosti v posledních dvou letech, nepochybně docílíte zhodnocení investice.

Vždyť současná doba klade finanční nároky téměř na nás na všechny a možná se někteří z nás nacházejí v situaci, že uvažují i tak, zda nakoupený majetek neprodat. Možná řada z nás dovršila věku, že zjistí, že chata, chalupa, pole nebo naopak byt, velký rodinný dům, vila je jim spíše na obtíž. Vlastnictví s sebou nese náklady a je čas investici zúročit správně nastavenou cenou. Také jste mohli tento majetek zdědit čí získat jinou cestou. Naše, více než třicetiletá praxe, vysoká odbornost a pozitivní reference jsou pro Vás garancí jistoty zdárného obchodu.

Využijte synergie našich služeb. Zdarma Vám poskytneme konzultaci, poradenství, cenové poradenstvíbez nároku na odměnu případně i zpeněžíme Váš zbytný majetek.