Navigace

Úvěr nebo nájem

Index bydlení MP: Výše měsíčního nájmu a průměrné splátky úvěru na bydlení jsou ve třech krajích ČR prakticky shodné

–    Pořízení vlastního bydlení na úvěr je v porovnání s placením nájemného nejdostupnější v Praze, Zlínském kraji a kraji Vysočina
–    Nájemní bydlení je dostupnější než splácení úvěru nejvíce v Ústeckém, Libereckém nebo Moravskoslezském kraji, přesto se i zde z dlouhodobého hlediska vyplatí vlastní bydlení

V Praze dne 3. května 2016

Modrá pyramida a Asociace realitních kanceláři České republiky zpracovaly unikátní ukazatel, který srovnává v jednotlivých krajích ČR výši průměrné měsíční splátky úvěru na vlastní bydlení s průměrnou výší nájemného. Jak z „Indexu bydlení MP“ vyplývá, například v Praze, ve Zlínském kraji nebo na Vysočině není v průměru prakticky žádný rozdíl mezi splátkou úvěru a nájmem (průměrný nájem činí 97 % průměrné splátky úvěru na bydlení).

Přechod z nájemního bydlení do vlastního je z finančního hlediska velmi dostupný vedle výše uvedených tří regionů i pro občany v krajích Karlovarském, Olomouckém, Královehradeckém, Plzeňském, Středočeském a Jihomoravském. Měsíční nájemné zde v průměru dosahuje více než 90 % splátky úvěru na bydlení. Naopak velký skok mezi nájmem a splácením úvěru na bydlení čeká na občany v Ústeckém (65 %), Libereckém (71 %) nebo Moravskoslezském kraji (72 %).


mapa

Index bydlení MP ukazuje, jaký je podíl průměrného nájemného k průměrné splátce Hypoúvěru od Modré pyramidy v daném kraji. Čím je podíl vyšší, tím snazší je pro občana přejít z nájemního bydlení do bydlení vlastnického financovaného na úvěr.


 

Poměr mezi výší nájemného a průměrnou splátkou za úvěr na bydlení je důležitým ukazatelem také při úvahách o koupi bytu jako investice. Pokud například uvažuje občan o investici do bytu pro další pronájem v Praze, může vhodně zapojit i cizí kapitál, inkasované nájemné mu totiž splátky úvěru takřka pokryje. V regionech s nižším poměrem pak musí počítat investor s nižší návratností své investice.

„V České republice dosud chyběl věrohodný ukazatel, který by byl schopen demonstrovat, do jaké míry je v jednotlivých regionech výhodné pořídit si vlastní bydlení s pomocí úvěru, a kde je naopak dobré uvažovat o nájemním bydlení. Proto jsme ve spolupráci s Asociací realitních kanceláří ČR zpracovali Index bydlení MP, který na průměrném bytu v jednotlivých regionech porovnává měsíční splátku nájemného s průměrnou splátkou úvěru,“ uvedl David Formánek, předseda představenstva Modré pyramidy. „Získaná mapa je zajímavým porovnáním nájmu a splátek za úvěr. Nicméně vlastní bydlení bude vždy představovat zajištění do budoucna a trvalou hodnotu, do které se vyplatí investovat,“ doplnil.

„Náklady na zajištění bydlení tvoří významnou část rozpočtu českých domácností. A potřeby každého z nás se v této oblasti hodně liší: roli nehrají jen příjmy, ale například i časový horizont života v daném místě či dostupnost vlastnického bydlení v dané lokalitě. Rolí realitních kanceláří je poradit občanům, jak optimálně tuto základní životní potřebu řešit, a klidně i přesvědčit klienta o lepší řešení, než je plán, se kterým do realitní kanceláře přišel. Náš nový index může při plnění této role realitním kancelářím významně pomoci,“ doplnil Jaroslav Novotný, prezident Asociace realitních kanceláří ČR.

Metodika výpočtu Index bydlení MP:
Index bydlení MP je počítán na základě údajů o průměrné výši nájmu (poskytuje Asociace realitních kanceláří ČR) a průměrné splátce úvěru na bydlení od Modré pyramidy stavební spořitelny (průměrná splátka Hypoúvěru v daném regionu, kde v průměru klienti financují 87 % hodnoty nemovitosti) při zohlednění průměrné rozlohy bytu podle údajů ČSÚ. Index udává, kolika procent z průměrné splátky úvěru dosahuje splátka nájmu, a to vždy zvlášť pro každý region.

O Modré pyramidě
Modrá pyramida se zaměřuje na poskytování finančního poradenství, které staví na férovém přístupu a budování dlouhodobého vztahu mezi finančním poradcem a klientem, základem je finanční analýza a z ní vycházející finanční plán. Klientský servis na profesionální úrovni zajišťuje přibližně 1 000 poradců Modré pyramidy ve 215 poradenských centrech po celé České republice. K 31. 12. 2015 dosáhly vklady klientů 68,5 mld. Kč a objem úvěrů 37 mld. Kč. 100% akcionářem Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. je Komerční banka, a.s.

O Asociaci realitních kanceláří České republiky
Asociace realitních kanceláří ČR  je  profesní sdružení realitních makléřů, správců nemovitostí, dražebníků  a dalších profesionálů působících na trhu s nemovitostmi v České republice. Asociace byla založena v roce 1991 několika realitními kancelářemi z různých míst České republiky a v dnešní době čítá členská základna více než 300 realitních kanceláří z celé republiky.