Navigace

Chci uskutečnit dražbu nebo aukci

Chcete prodat svůj nemovitý či movitý majetek za co nejvyšší cenu? Potřebujete co nejvýhodněji zpeněžit konkursní podstatu? Zajistíme maximální výnos v místě a čase.

Pro naše klienty standardně zajišťujeme:

  • posouzení tržní hodnoty nemovitosti
  • zpracování marketingového plánu zakázky
  • zajištění prohlídek předmětu dražby
  • *** zajištění podkladů pro provedení dražby vč. znaleckého posudku
  • konání veřejné dražby v reprezentativních prostorách
  • notářské služby
  • právní služby
  • komplexní vyřízení všech administrativních úkonů spojených s předáním předmětu dražby
  • v případě potřeby zajistíme daňové přiznání pro účel úhrady daně z převodu nemovitosti.
  • poskytujeme odborné konzultace pro navrhovatele dražeb, dražební věřitele a účastníky dražeb

Elektronický průvodce zdarma


Kontaktuje nás